Tietosuojalauseke

1)Rekisterin pitäjä

KoiSari Lemmikkihoitola 

2) Yhteyshenkilö 

Sari Penttilä

5) Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään   hoitolan asiakkaiden tietoja ja lemmikkien tietoja.

6) Säännönmukaiset tietolähteet & tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta markkinointi- tai muihin tarkoituksiin tai julkaista esim. nettisivuilla julkisena. Poikkeuksena tästä tietoja voidaan viranomaismääräyksellä antaa valtion turvallisuuden, puolustuksen tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, rikosten ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi taikka verotukseen tai julkiseen talouteen liittyvän valvontatehtävän vuoksi.

7) Rekisterin säilyttämisaika

 Luonnollisella henkilöllä on aina vapaa oikeus saada poistetuksi rekisteristä häntä koskevat henkilötiedot ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle, jolloin häntä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä välittömästi.

8) Tietojen luovuttaminen ja siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Poikkeuksena tästä tietoja voidaan viranomaismääräyksellä antaa valtion turvallisuuden, puolustuksen tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, rikosten ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi taikka verotukseen tai julkiseen talouteen liittyvän valvontatehtävän vuoksi.

9) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri säilytetään luottamuksellisena. Tiedot on tallennettu järjestelmään, johon pääsee kirjautumaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10) Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.

Rekisteriseloste on laadittu 10.1.2020